سوال و جواب

دراین بخش جواب سوالات متداول مشتریان در خصوص چاپ و طراحی داده شده است

برای فایل های چاپی : CMYK Color
برای فایل های پرینتی : RGB Color

 

لمینت : 9cm × 6cm

معمولی : 4.8cm × 5.8cm

 

چاپ‌ افست‌ برای‌ چاپ‌ کارهای‌ مصور‌ بر‌ روی‌ انواع‌ بستر‌های‌ چاپی‌ مناسب‌ است.‌ بیشترین‌ استفاده‌ از‌ چاپ‌ افست‌ در‌ این‌ زمینه‌هاست :‌ 

کتب‌ ادبی‌ نفیس،‌ بروشور‌ ، کتاب‌های‌ مصور ، مجله ،‌ روزنامه ،‌ کتاب‌های‌ راهنما‌ و‌ کاتالوگ‌ ، اوراق‌ اداری‌ و‌ انواع‌ فرم‌ ، انواع‌ لیبل ،‌ کارتن‌ مقوایی‌ ، پوستر ،‌ نقشه‌ ، تمبر‌ ، کارت ویزیت و ...

D

1D

E

F

G

H